MATRICULACION NO ISAAC DIAZ PARDO

Do 1 ó 10 de xullo estará aberto o prazo para a formalización da matrícula para todos aqueles alumnos de 6º de primaria que queiran seguir cursando os seus estudios no Isaac Diaz Pardo.

Para más información, visitade a súa web:

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesisaacdiazpardo/node/251