ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

COMEZAMOS O 04 de outubro

NORMAS ORGANIZACIÓN:

O alumnado que  este no comedor , esperará no ximnasio polo seu monitor para a actividade das 16:00.

O alumnado que veña de fora, entrará por secretaría as 15:50 onde una monitora o recollerá para levalo ó ximnasio onde fará a fila para a actividade que lle corresponda.

PARA GARANTIR UN PROCESO ÁXIL  PRECISASE A MÁXIMA PUNTUALIDADE.

O alumnado que veña de fora para a actividade das 17:00 entrará pola porta peonil do patio de buses.

 O alumnado que marche para casa ás 17:00  ou as 18:00, será entregado  pola porta peonil do patio de buses. (LEMBRAR TRAER VOSO DNI. PARA OS PRIMEIROS DÍAS, mentres non os coñecemos).

Se a persoa responsable da recollida do alumnado chega antes, deberá de firmar un documento indicando a hora de recollida.

PARA RECOLLIDAS DE URXENCIA DEBERA CHAMAR O TELEFONO DA ANPA 639947505.

MANEIRAS DE PAGO:

Salvo a natación e as actividades de sadanza o resto das actividades pagaránse directamente á ANPA. Os recibos de Octubro e a cuota de socio pasarase antes do día 15 de octubro.  O resto dos meses pasaranse antes do día 5 de cada mes.

Para darse de BAIXA nunha actividade  haberá que avisar antes do dia 20 do mes anterior.

Consultade o noso Plan de Continxencia no apartado COVID da nosa web xa que tedes que firmar unha declaración responsable onde aceptades as normas marcadas.

OLLO!!! Pechamos o primeiro proceso de inscrición nestes días pero se estades interesados nalguna actividade, consultade a súa dispoñibilidade mediante o noso mail: anpaquintan.info@gmail.com ou no tlf da ANPA.

En tal caso, lembrade enviar os seguintes documentos cubertos:

INFANTIL

LUNSMARTESMÉRCORESXOVESVENREShorario
JUDO
PINTURA
BAILE MODERNO
LUDOTECA
TAEKWONDO
LINGUA DE SIGNOS
PATINAXE (Nados ata 2017)
LUDOTECA
JUDO
PINTURA
BAILE MODERNO
LUDOTECA
TAEKWONDO
PATINAXE (Nados ata 2017)
LUDOTECA
MULTIDEPORTE
ACRODANCE
LUDOTECA
16h.
LUDOTECAATLETISMO
TEATRO
LUDUSENGLISH
LUDOTECA
LUDOTECA
ATLETISMO
TEATRO
LUDUSENGLISH
LUDOTECA
MULTIDEPORTE
LUDOTECA
17h.

PRIMARIA

LUNSMARTESMÉRCORESXOVESVENREShorario
JUDO
PINTURA
BALONCESTO
LUDOTECA
TAEKWONDO
LUDUSENGLISH
PATINAXE
LINGUA DE SIGNOS
LUDOTECA
JUDO
PINTURA
BALONCESTO
LUDOTECA
TAEKWONDO
LUDUSENGLISH
PATINAXE
LUDOTECA
MULTIDEPORTE
ACRODANCE
LUDOTECA
16h.

FRANCES (3º, 4º, 5º, 6º)º
LUDOTECA
ATLETISMO
TEATRO
BAILE MODERNO (primaria)

FRANCÉS (3º, 4º, 5º, 6º)
LUDOTECA
ATLETISMO
TEATRO
BAILE MODERNO (primaria)
MULTIDEPORTE
LUDOTECA
17h.
ACTIVIDADES FÓRA DO RECINTO ESCOLAR PARA O ALUMNADO DO COLEXIO
NATACIÓN (1)
(preincricion neste formulario)
PISCINA DORNEDAINFANTIL e 1º e 2º de PRIMARIA (8 prazas) Mércores 16:30h

PRIMARIA 3º,4º,5º e 6º (10 prazas) Luns 19:45h

PRIMARIA 3º,4º,5º e 6º (10 prazas) Mércores 19:45h

10€/MES
ROBÓTICA
(outras horas e
grupos, consultar con
Sadacartucho)
SADA CARTUCHOMICROMAKERS, de 6 a 7 anos Xoves 17:15h

MINIMAKERS de 8 a 10 anos Martes 16:30h

MEGAMAKERS de 11 a 12 anos Martes 17:45h
23€/MES
VELA CLUB ALAMARVENRES 16:00 A 18:00 60€/MES

1) Proceso de inscrición pechado para esta curso.